MARKALAŞMA, SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİMİ

By patentka 4 sene agoNo Comments
Home  /  Genel  /  MARKALAŞMA, SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİMİ

1328666197106

Marka, ürün veya hizmet kalitesini yansıtmasının yanı sıra bir kültür ve yaşam tarzını ifade etmektedir. Bu sebeple tüketici ile kurulan ilişkinin daimi sürdürülebilirliği oldukça önem arz etmektedir. Müşteri ile stratejik, tutarlı ve doğru bağlar kurulduğunda marka uzun soluklu olacak ve edindiği büyük kitle içinde yerini koruyacaktır.

Marka öyle bir oluşumdur ki; sağlam bir altyapı oluşturulduğunda artık şirket yöneticilerini, çalışanlarını hatta marka sahibini aşar hale gelmekte, onların dışında apayrı bir oluşum kazanarak şirketinden bağımsızlaşıp son noktada da tüketicisine mal olmaktadır. Bu durum markayı rakipleri arasında üstün bir konuma getirerek gücünü artırmaktadır.
Markanın sürekliliği şirket içi oluşum ve reorganizasyonla var olacaktır. B2B( business to business) markalaşmada; planlı, sürekli, tutarlı olunmalı ve satışları düşünmeye öncelik verilerek riskler gözetilmelidir. Risk alınmadığı noktada erken yol alınmalıdır. Bu noktada doğru satış ve pazarlama yönetimi önem arz etmektedir.  Pazarlama insanları susatmaktır; satış ise onlara su satmaktır. Dolayısıyla pazarlama, satışın satma çabalarını destekleyen unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Satış ise; sahada dolaşan, müşteriyle temas eden dinamik bir oluşumdur. Pazarlama liderliktir, liderlik ise büyümek. Büyümeyi hedef alan işletmelerin personelinin edinmesi gereken ilk ilke dürüstlüktür. Pazarlamacı,gerçek müşteri değeri yaratma sanatını icra eder. Pazarlamacıların parolası kalite, değer ve hizmettir. Pazarlamayı amaç değil araç olarak görmek gerekmektedir.
Bir işletmenin geliri için gereken unsur satıştır. Doğru ve karlı satış işletmeyi uzun ömürlü kılmaktadır. Yapılan satışların istikrarı da bu noktada oldukça önemlidir. Bundan elli yıl öncesine göz attığımızda işletmelerin müşteri odaklı çalışmadıkları gibi hiçbir önemli yönetim kararında müşterinin ciddi yer tutmadığını görmekteyiz. Bu zamanlarda dünya bir arz cenneti niteliğindeydi denilebilir. İşletmeler neyi, nasıl üretip satacağına kendileri karar vermekte idi. Küreselleşen dünyaya baktığımızda ise tam bir alıcı cennetine dönüşüm gözlenmektedir. Globalleşme ile birlikte rakiplerin sayısı artmaktadır. Tüketicinin karşısına çıkan alternatifler arttıkça fiyata karşı giderek duyarlı hale geldikleri gibi seçim noktasında kaliteyi daha fazla gözetmeye başlamışlardır. İşletmeler için müşteri odaklı düşünme bu noktada ortaya çıkmıştır.
Müşteri memnuniyetini gözetmek ve bunu sürekli kılmak, ihtiyaç, beklentilerini iyi karşılamak; başarılı olmak isteyen işletmeler için zorunlu faaliyetler zinciridir. Pazarlama, işletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlamada ana unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlama iletişimi elemanlarının hepsi bir bütün içinde çalışmak durumundadır. Marka, reklam, satış geliştirme, müşteri hizmetleri, satış sonrası hizmetler gibi pazarlama elemanlarının genel amaçları;
– Marka farkındalığını sağlamak
– Satışları artırarak kaliteli hale getirmek
– Hedef pazarın tutumlarına etki etmek
– Tüketici sadakatini yaratmak
– Kurum ve ürün hakkında en doğru bilgiyi vermek

Satış ve pazarlama departmanı; bir şirketin benzinidir, benzin araba için ne ifade ediyorsa departmanın önemi de bu yöndedir. Doğru stratejiler, dinamik bir ekip ve  gelişime açık beyinlerle işletmeler benzinini yerinde kullanacak ve büyümelerini hızlandıracaktır.

Category:
  Genel
this post was shared 0 times
 100
About

 patentka

  (5 articles)

Leave a Reply

Your email address will not be published.