PROJE YÖNETİMİ

By patentka 4 sene agoNo Comments
Home  /  Genel  /  PROJE YÖNETİMİ

project_management

Proje, kısıtlı bir zaman dilimi içinde, belli bir amacı gerçekleştirmek amacı ile insan ve insan dışı kaynakların belir bir organizasyon dahilinde bir araya getirilmesi sürecidir. Çevremizde gördüğümüz hemen her ürün bir projenin ürünüdür. Proje sonucunda elde edilmek istenen sonuç; bir fayda sağlanması, bir ihtiyacın giderilmesi veya bir probleme çözüm bulunması olabilmektedir.

Proje Yönetimi kavramı ile projelerin; zaman, maliyet ve performans kısıtlamaları içerisinde “başarılı” şekilde tamamlanması hedef alınmaktadır. Bu disiplin özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmiştir. Proje Yönetimi süreçlerinde verimliliğin artışı CPM ve PERT gibi metotların gelişmesi ile önemli derecede artmıştır.

Proje Yönetimi birçok disiplinin bir araya geldiği bir alandır. Bu alanlardan bir kaçını sıralayalım:

 • Matematik
 • Yöneylem Araştırması
 • Sosyal ve İdari Bilimler
 • Mühendislik Bilimleri

Bir projenin başarıya ulaşmış olması demek, belirlenen hedefin; maliyet, tarih ve performans toleransları içerisinde gerçekleştirilmiş olması demektir. Başarışı bir proje, planlama sürecinin ardından sorunsuz şekilde hayata geçirilebilen projedir.

Proje Yönetimi’nin başarılı şekilde yürütülmesi, kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve hedefin en kısa zamanda, en az maliyetle hayata geçirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu yönüyle Proje Yönetimi süreçleri hem işletmelerin hem de ülkemizin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır.

Proje Yönetimi tekniğinin öğrenilmesi ve belirlenen amaca uygun olarak kullanılması sonucunda projelerin başarıya ulaşmasında ve verimli olarak hayata geçirilmesinde önemli bir yer tutacaktır.

PROJE KAVRAMI
Proje Tanımı
Proje için farklı kişiler tarafından birçok tanım ortaya konulmuştur. Bu tanımlardan bir kaçını değerlendirelim:

 • Proje; yeni bir ürün, yeni bir bina, tesis, yeni bir sistem veya spesifik bazı sonuçların elde edilmesi için gerçekleştirilmesi gereken toplam süreçtir. (Archibald)
 • Proje, spesifik bir amacın elde edilmesi için sınırlı bir zaman aralığı için tanımlanmış faaliyetlerdir ve bir kereye mahsus yapılmaktadır. (Wermter)

Bu tanımlardan şu hususlara ulaşıyoruz:

 • Proje bir ihtiyaca cevap vermeye yönelik bir amaca sahiptir
 • Proje bir defa yapılır
 • Projenin başlama ve bitiş tarihi bellidir
 • Proje bir organizasyon yapısı içerisinde gerçekleştirilir
 • Proje kaynak tüketir ( www.yatirimka.com)

Proje Yönetimi
Proje faaliyetlerinin; projeye hedeflerine ulaşmak için planlanması, çizelgelenmesi ve kontrol edilmesi sürecine projenin yönetim süreci denir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi süresince performans, maliyet ve zaman sınırlamaları göz önünde bulundurulmalı ve gerçekleştirilmek istenen projenin büyüklüğü kabul edilebilir sınırlar içinde olmalıdır.
Proje ile ilgili olarak dört değişken tanımlanmaktadır:
Performans: Projenin amaçlarının ne ölçüde ve ne nitelikte gerçekleştirileceğinin bir tanımıdır.
Maliyet: Maliyet, bir ürünün ne kadar harcamam yapılarak üretilebileceğinin hesaplanmasıdır. Bu tahminlerde; kaynak verileri, faaliyet süresi tahminleri, tecrübe ve hesap grafikleri gibi kaynaklar göz önünde bulundurulur.

Category:
  Genel
this post was shared 0 times
 000
About

 patentka

  (5 articles)

Leave a Reply

Your email address will not be published.