MansetTkdk

TKDK, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

IPARD Programı ise, Türkiye’nin AB’ye katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

 

DESTEK KAPSAMI

  • Süt ve et üreten tarımsal işletmelere yatırım ve bu ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
  • Meyve, sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
  • Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
  • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
  • Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
  • Kırsal turizm ve
  • Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

O Proje başına destek miktarı 3.000.000 EURO’yu ve %50—55 i geçemez.

 

Destek Türleri

 

Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri Destek

Oranları

Toplam Destek Bütçesi (AB+Ülke Katkısı) (Avro)
Süt ve Süt Ürünlerinin Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-2

(Süt toplama merkezleri)

Et ve Et Ürünlerinin Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et işleme ve pazarlama)

%50 110.290.351
Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar İşlenmesi ve Pazarlanması Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi %50 77.535.661
Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
TOPLAM 187.826.012